Daňové a finanční poradenství

Ing. Zuzana Matušková

člen Komory daňových poradců ČR č.osv.4708
www.opava-dane.cz


  • Daňové poradenství
  • Finanční poradenství
  • Právní poradenství v souvislostech
  • Poradenství ve finančním zajištěním staveb
  • Vyřízení úvěru nebo hypotéky stavby


Ing. Zuzana Matušková, člen KDPČR č.osv. 4708, IČO: 01202863, Šafaříkova 1221/3, Opava-předměstí, 74601
Partnerská společnost - Architektonická a projekční kancelař AMG Studio s.r.o.