Daňové a finanční poradenství

Ing. Zuzana Matušková

člen Komory daňových poradců ČR č.osv.4708
www.opava-dane.cz

Zpracování všech typů daňových přiznání a hlášení:
Přiznání k dani z nemovitostí
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
Přiznání k dani z příjmů PO
Přiznání k dani z příjmů FO
Přiznání k DPH, souhrnné hlášení
Přiznání k silniční dani

Odklad daňového přiznání a platby daně z příjmu PO,FO

Daňové poradenství spojené s nákupem a realizaci nemovitostí a staveb
Spolupráce s architektonickou a projekční kanceláří AMG Studio s.r.o. garantovanou autorizovanou osobou
Ing.arch. Martin Matušek.
Posouzení kupních a realizačních smluv, smluv o dílo, posouzení daňových sazeb (DPH) při pořízení a realizaci stavby, daní z nemovitosti, daně z nabytí nemovitých věcí apod.

Další služby:
Optimalizace daňové povinnosti
Konzultace s daňovým poradcem
Zastupování klientů daňovým poradcem
Kontrola účetnictví a daňové evidence
Kontrola správného stanovení základu daně
FŮZE – sloučení, splynutí, rozdělení společností
Vedení účetnictví

Daňový poradce – Ing. Zuzana Matušková - matuskova@opava-dane.cz

Ing. Zuzana Matušková, člen KDPČR č.osv. 4708, IČO: 01202863, Šafaříkova 1221/3, Opava-předměstí, 74601
Partnerská společnost - Architektonická a projekční kancelař AMG Studio s.r.o.